Author Archives: Linda Posa

Tema forntiden

Eleverna ska snart skriva egna faktatexter om stenåldern. För att  de lättare ska komma på vad de kan skriva om fick de först göra en fyrfältare där de delade upp sina kunskaper inom olika områden. Mat, boende, kläder och övrig fakta.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Tema bronsåldern

Vi söker svar på frågor om bronsåldern Eleverna har hittat på egna frågor som handlar om Bronsåldern. Frågorna sammanställde vi till ett frågeformulär som  sedan hela klassen fick svara på.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Bild

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Tallinjen

Vi tränar på tallinjen. Några elever fick ett nummer och ställde sig därefter vid tallinjen. Resten av klassen skulle sedan gissa vilket nr de hade. Stod de på rätt plats? Hur kan vi lista ut det?

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Tema forntiden -stenåldern

Stenåldersteckningar.          

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Parläsning

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Rastaktivitet

Idag kom eleverna på en ny lek. ”Stenkull”. En elev var jagare. Eleverna fick bara gå på stenarna. Blev man tagen blev denne ny jagare. Likaså om man trillade ner på marken. Blev du nerputtad från en sten blev den som puttade … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Porträttmålning

 Eleverna ritar av varandra.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Multiplikationsspel

Idag har vi tränat på multiplikationstabellerna genom att spela ett spel.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Talraden 0-100

Idag har vi tränat på talraden 0-100. Eleverna fick träna på att räkna uppåt och neråt utifrån från olika utgångstal. Spelet går till såhär: Eleverna väljer ett tal. Den som är närmast det talet när tiden är slut vinner. Vi … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment